Kainodara logistikoje

Опубликовано: 23.01.2023 | 0 comments

Kainodara – tai įmonės prekių kainos nustatymo procesas. Ji apima visų išlaidų analizę ir rinkos apžvalgą. Tai svarbus klausimas, reikalaujantis kokybiško sprendimo. Logistikoje kainodara padeda siekti strateginių tikslų, apibendrintų marketingo ir atsižvelgiant į konkurencinę aplinką. Tiekėjas turi savo sprendimus, jei vienas dirba geriau, kitas siūlo geresnę kainą arba lankstumą. 

zakupki v logistike

Pagrindiniai kaštai

Tai visų išlaidų, reikalingų prekių arba paslaugų pristatymo galutiniam klientui, suma. Griežtas paskirstymas tarp logistinių sistemų leidžia atskirti kaštus nuo globalių išlaidų.

Išlaidų mažinimas ir papildomos maržos gavimas šioje srityje yra siejami su naujų logistinių sprendimų įgyvendinimu. Efektyvesnės, optimizuotos ir personalizuotos pramoninės pakuotės vystymas – tai pagrindinis konkurencinio pranašumo veiksnys, kurį ieško įmonės. Yra išskiriamos keturios kaštų rūšys.

Transportavimui

Galutiniai sumai įtakos turi:

·         Naudojamas transportas;

·         Aktų ir važtaraščių pildymas (tarptautinių pervežimų metu yra reikalingas deklaracijų paruošimas);

·         Paklausa (sezoniškumas);

·         Pervežimo maršrutas (atstumas).

Kiekvieno transportavimo kaštai yra skaičiuojami individualiai, nes yra vertinami visi veiksniai. Jie priklauso nuo pakuotės gabaritų ir užsakovo pageidavimų.

Apdorojimui sandėliuose ir terminaluose

Yra būtini atskirais atvejais tarptautinių pervežimų metu. Terminalas – tai atskiras sandėlis laikinam užsakymų saugojimui prieš atliekant muitinės patikrinimus ir dokumentų registraciją. Jis randasi geležinkelių stočių, jūrų ir oro uostų teritorijose. Kaštams įtakos turi:

·         Sandėlio lokacija (regionas, miestas ir kt.);

·         Saugojimo laikotarpis;

·         Poreikis apdoroti krovinį ir perkelti į kitą transportą;

Ekonomiškai išvystytuose regionuose uždarbio lygis ir nuoma yra gerokai aukštesni. Todėl, reikia rinktis patogų sandėlio išdėstymą ir mažinkite saugojimo laiką. Išorinis logistikos paslaugų samdymas yra reikalingas tolimesniam valdymui, todėl išanalizuokite visus bendradarbiavimo aspektus su operatoriumi, o taip pat nustatykite griežtus atrankos kriterijus. 

Išmuitinimui

Už šias išlaidas yra atsakingas brokeris. Jis skiriamas apmokėti:

·         Valstybės mokesčius;

·         Prekių apmokestinimus (akcizai, PVM);

·         Muitinės rinkliavos.

Šie kaštai formuojasi priklausomai nuo prekių ir turi įtakos logistinių paslaugų savikainai. Svarbų vaidmenį čia turi ir visų dalyvaujančių šalių politika.

Leidimų įforminimui

Valstybė ima pinigus už:

·         Atitikties deklaracijas;

·         Sanitarinius ir epidemiologinius patvirtinimus;

·         Kokybės sertifikatus;

·         Valstybės registrų išrašus.

Tai yra reikalinga teisėtvarkai, šie dokumentai iš karto yra ruošiami brokerių.   

zakupki v logistike2

Pagrindiniai kainodaros metodai logistikoje

Štai pagrindiniai būdai:

·         Laisvas nustatymas. Pirkėjas ir pardavėjas derasi ir nusistato bendradarbiavimo sąlygas. Kaina yra nustatoma, priklausomai nuo paklausos. Įprastai naudojama pardavimuose.

·         Kainoraščių kainodara. Kaina formuojama vertinant veiksnius, apibūdinančius vartotojus: priklausomybė tam pačiam segmentui, perkamos produkcijos apimtys, ateities bendradarbiavimas.

·         Tikslinė kainodara (Neto kainodara). Kaina yra nustatoma tam tikram pirkėjui. Jei pirkėjas parduoda produkciją toliau logistinių pristatymų grandinėje, tai jis nustato apmokėjimo sumą.

·         Bendra kainodara (bruto kainodara). Ji yra grindžiama „virtualiu peršokimu per tarpines rinkas“. Gamintojas nustato kainų politiką.

Vis metodai turi savo pranašumus. Įmonė renkasi variantą, atsižvelgiant į veiklą ir plėtros strategiją.

Tiek vadovai, tiek logistikos operatoriai siekia sumažinti veiklos išlaidas, susijusias su tiekimo grandinės valdymu. Spaudimas mažinti išlaidas neturėtų riboti galimybės ryžtingai reaguoti į rinkos pokyčius. Tai padeda apriboti minimalių atsargų lygį ir sutrumpinti pristatymo laiką.

Nuolaidų rūšys

Kiekvienoje veikloje yra naudojamos nuolaidos. Logistikoje jos yra skirstomos į kelias rūšis:

·         Kiekybinė. Galioja stambiems užsakovams dideliems partijoms;

·         Lojalumo. Pastoviems klientams siūlomos asmeninės sąlygos, kad sumažinti tikimybę jo perėjimo pas konkurentus;

·         Kaupiamoji. Po įmonės nustatytų konkrečių užduočių įvykdymo, klientas gauna pasiūlymą dėl aptarnavimo iki metų pabaigos;

·         Už pasiekiamą metinę prekių apyvartą;

·         Su pastoviais parametrais. Įvykdžius nustatytus parametrus, mažėja suma. Pavyzdžiui: užsakant dvi paslaugas, trečia yra dovanojama;

·         Bonusai – premijos pirkėjams už stambius užsakymus. Išreiškiama papildoma nuolaida sekantiems mokėjimams.  

Nuolaidų akcijos yra skelbiamos, siekiant stimuliuoti perspektyvias darbo sąlygas su partneriais ir didesnių partijų pirkimus. Jų valdymas plečia tikslinių vartotojų bazę. Kainodaros ciklo persvarstymas transporto logistikoje yra pelningumo didinimo priemonė. Kaina priklauso nuo atstumo, gabaritų ir transporto. Įmonės turi daugiau nei du pristatymo būdus, kas atsiliepia galutiniams mokėjimams.

Logistinės kompanijos, siekdamos papildomo uždarbio ir patogumo, siūlo papildomą pagalbą: dokumentų paruošimas, lydėjimas, sandėliavimo paslaugų suteikimas ir t.t. iš šių kriterijų susideda galutinis tarifas.