Finansinių srautai logistikoje

Опубликовано: 23.01.2023 | 0 comments

Sutvarkyti finansinių srautų judėjimai palaiko svarbiausius kiekvienos įmonės veiklos procesus. Tai sukuria palankias sąlygas sėkmingam vadovų nustatytų tikslų siekimui.

33661468863 efc0fd88f8 o 1024x653 1

Finansinių srautų logistikoje sąvoka ir charakteristikos

Finansiniais srautai logistikoje – tai lėšos, kurios juda logistinės sistemos viduje, tarp jos ir aplinkos. Jie užtikrina įvairių vertybių perdavimą. Pagrindinis jų valdymo tikslas – parūpinti pristatymus reikalingais ištekliais, laikantis numatytų laiko terminų ir pritraukiant patikimus finansavimo šaltinius.

Prie pagrindinių jų savybių yra priskiriami išmatuojamumas ir kryptingumas. Išmatuojamumas – apskaitos galimybė naudojantis konkrečiais rodikliais. Kryptingumas –  informacinio arba fizinio srauto judėjimo sąlygiškumas. Tarp kitų charakteristikų išskiriami:

1. Apimtis – bendra suma, reikalinga užduočių sprendimui.

2. Kaštai – išlaidos atsirandančios pavedimų metu.

3. Trukmė – laiko tarpas tarp užklausos apdorojimo ir pinigų gavimo.

4. Kryptis – kelias nuo gamintojo iki vartotojo.  

Finansinių srautų logistikoje rūšys

Kalbant apie logistinę sistemą, jie būna vidiniais ir išoriniais. Pirmieji juda organizacijos viduje ir yra susiję su savikainos apskaita ir darbo užmokesčio skaičiavimu. Antri išeina už vieningos sistemos ribų ir yra skirstomi į įeinančius ir išeinančius. Įeinantys pasiekia įmonę iš išorės, tarp tokių srautų yra išankstiniai apmokėjimai. Išeinantys savo ruožtu yra nukreipiami į išorę ir tarp jų pavyzdžių yra rangovų paslaugų apmokėjimas.

Pagal darbų paskirtį, yra išskiriami šie srautai:

1. Lydintys tiekimo etapus (žaliavų pirkimas, sandoriai su tiekėjais).

2. Reikalingi darbo jėgos organizavimui, pavyzdžiui algos ir socialinės išmokos.

3. Investiciniai – vertybinių popierių pirkimas.

4. Nukreipti į materialinių išlaidų formavimą (savikainos nustatymas).

5. Atsirandantys realizacijos etapuose. Atsiskaitymai su pirkėjais ir tarpininkais.

12888436473 5554991002 o 1024x768 1

Pagal išlaidų perkėlimą produkcijai, srautai gali lydėti pagrindinius fondus ir apyvartines lėšas. Pirmu atveju galutiniuose kaštuose įvertinama ir amortizacija. Antru – pilnai yra perkeliami ant pagamintos produkcijos. Pagal ūkinę veiklą, srautai yra skirstomi į vertikalius ir horizontalius. Pirmieji atsiranda kapitalui judant vienos įmonės skirtingų lygių skyrių arba tarp skirtingų pakopų partnerių, pavyzdžiui mokesčiai ir investicijos. Horizontalūs lydi sąveikas tarp lygiaverčių įmonės skyrių.

Pagal atsiskaitymo būdus yra įmanomi šie srautai:

1. Grynųjų pinigų – gali būti atliekami įvairiomis valiutomis.

2. Informaciniai finansiniai – apima bankines operacijas be grynųjų pinigų.

3. Apskaitiniai finansiniai – įvertinus sąnaudas, atsiranda didinant įstatinį kapitalą.

Tai yra pagrindiniai finansinių srautų logistikoje pavyzdžiai. Šios informacijos valdymas leis sukurti efektyvius darbo procesus ir išvengti nenumatytų aplinkybių.