Randasi modulyje Ataskaitos ir vadinasi Vartotojų ataskaitos
Tam, kad pradėti darbus, reikia paspausti mygtuką – Sukurti ataskaitą. Norint sukurti ataskaitą, įrašome pavadinimą. Tada pasirenkame objektą – tai iš ko bus renkama analitika:
-užsakymai;

read more